Kristiansund båt

«Kristiansund» overlevert til FRØY

Kristiansund båt

«Kristiansund» overlevert til FRØY

Onsdag overtok FRØY nok en brønnbåt i Havtrans-serien fra Havyard.

I dag ble brønnbåten «Kristiansund» overlevert fra Havyard til FRØY Brønnbåt. Den nye brønnbåten er søsterskipet til «Reisa», «Steigen», «Namsos» og «Havtrans», og er utrustet med sylindriske fiskebrønner og har en lastekapasitet på 3.200 kubikk.

– Dette er en gledens dag, og vi gleder oss til å komme ut til kunde for å presentere båten, sier Børge Lorentzen, nybyggansvarlig i FRØY og legger til at båten skal ut til en stor kunde i Midt-Norge.

«Kristiansund» er designet med stor kapasitet for lukket og smittevennlig transport og har dobbelt system for avlusing med både ferskvannsbehandling og Hydrolicer-avlusning. Havtrans-serien inngår i mellomklassen av brønnbåter i næringen.

– Vi har jo relativt store forventninger til båten. Konseptet er vi trygge på, båtene er bra og fungerer godt. Erfaringene med forgjengerne har vært gode, spesielt på fiskevelferd, forteller Lorentzen

Havtrans-serien fra Hav Design har satt standarden for mellomklassen av brønnbåter i næringen. De runde tankene gjør at båten kan frakte mer fiske samtidig som fiskevelferden øker med roligere fisk og høyere overlevelse. I tillegg er skrogformen slik at båten går lett og kutter både utslipp og kostnader til drivstoff.

Norwegian Electric Systems har levert automasjons- og elektriske kraftsystemer i tillegg til broløsningen som også på denne er den nyutviklete totalintegrerte Raven-broen. Norwegian Greentech har levert system for rensing av ballastvann mens Hav Design har stått for designet.

Den sjette og foreløpig siste båten i Havtrans-serien er forventet lever i løpet av oktober.


God sommer

God sommer!

Tiden går fort og vi i Trøndelag har vi igjen fått smaken av sommer. Det går også mot ferietid i hele Norge.

Første halvår har vært et travelt halvår i FRØY. Børsintroduksjon, fusjoner og samhandling har tatt mye tid og oppmerksomhet. Men vi har gjennom disse grepene blitt Norges største og bredest integrerte akvaserviceselskap. Der er vi langt framfor våre konkurrenter.

Vi jobber hver dag for å leve opp til vårt slagord «Teamwork til sjøs». Vi er på vei, men må samtidig innrømme at det fortsatt er et stykke å gå før vi er helt der vi skal være. Noe skyldes at vi er blitt et stort system, med mange båter og mennesker som skal tilpasses det nye konsernet. Dette arbeidet kommer i tillegg til alle våre daglige gjøremål. Som alle forstår, krever dette ekstremt fokus i hele organisasjonen.

I tillegg har den pågående pandemien satt en effektiv stopper for alle fysiske samlinger. Dette har vært en stor utfordring i en viktig blikjent-fase for oss. I andre halvår vil det sannsynligvis bli enklere å gjennomføre reiser og samlinger, og vi håper da å kunne møtes, og jobbe sammen mot en felles kultur i FRØY. Dette er viktig og vil bli prioritert.

Framover, og gjennom sommeren, må vi alle stå på og jobbe for at vi skal realiserer våre «drømmer». Vi skal bli best på alle våre områder!

Fisken og lusa tar ikke ferie, og jeg vet vi går inn i en travel tid. Samtidig skal ferie og jobb kombineres til det beste for alle. Det blir da behov for TEAMWORK TIL SJØS.

Jeg ønsker alle en riktig god sommer.
– Helge Gåsø


Kulturarbeid: Teamwork i praksis

Kulturarbeid: Teamwork i praksis

– Det er kjempeviktig for oss å få på plass en «vi-følelse» og kultur alle i organisasjonene kan kjenne seg igjen i og strekke seg etter, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon. 

Etter fusjonen mellom Frøygruppen, Norsk Fisketransport, NTS Shipping og NTS Management har det vært jobbet med å skape et fundament for en felles bedriftskultur i FRØY, der man trekker det beste ut fra de ulike kulturene som finnes i dag, for å skape en felles og bærekraftig «frøykultur» alle ansatte kan kjenne seg igjen i og ha eierskap til.

Selskapet KOMENT har hatt ansvar for å kjøre strategiprosessen for å skape et felles fundament. Daglig leder Endre Storholt forteller om en spennende og artig jobb for å bli kjent med selskapet og de ansatte.

Stort engasjement

Det har vært en særdeles interessant prosess og med et stort engasjement fra de involverte, forteller Storholt, og legger til at responsen fra de ansatte har vært formidabel, og langt over det de har erfart fra tilsvarende prosesser.

Det er gjennomført intervju av omtrent 50 ansatte, fordelt på sju lokasjoner. Dette er både mannskaper på ulike fartøy og ansatte på land. Utvelgelsen har vært helt tilfeldig, også i forhold til posisjoner i organisasjonen. Intervjuene har i all hovedsak foregått én til én. I tillegg har de aller fleste som jobber om bord på fartøyene svart på en digital spørreundersøkelse.

Samtalene med de ansatte skal brukes for å lage et forslag på felles forretningsplan for FRØY, hvilken visjon det skal styres etter og hvilke verdier som ligger til grunn for videre arbeid. Sluttproduktet skal være grunnmuren for alt i FRØY, sier Storholt, som samtidig er imponert over engasjementet de ansatte har for sin organisasjonen.

FRØY har ansatte som bryr seg

– Ansatte fra FRØY bryr seg og setter pris på bedriften og sine kolleger. Det aller viktigste funnet vi gjorde, var da vi spurte alle om de trodde at de jobbet i FRØY i framtiden. Så godt som alle var rimelig sikre på at de også var ansatt om fem år! Dette er en voldsom styrke for organisasjonen, forteller Storholt, og legger til at det fortsatt gjenstår en del arbeid, men at man håper å lande prosessen i løpet av juni, slik at man kan starte jobben med å implementere resultatet til høsten.

– Av de vi intervjuet var nesten alle opptatt av å skape en langt sterkere «vi-følelse». På spørsmål hva de ville ha prioritert om de var leder, var tiltak for dette det som kom høyest. Man ønsker at det skal legges til rette for at det blir stolthet rundt det å være en «FRØYer», forteller Storholt.

Langsiktig perspektiv

Tove Torstad forteller at man er fornøyd med jobben som er gjort hittil, og at det er viktig å følge opp dette i hele organisasjonen.

– Vi har et langsiktig perspektiv. Jobben med å bygge og styrke bedriftskulturen i FRØY er noe av det viktigste vi gjør framover. Dette er bare starten, og jeg ser fram til at vi skal bearbeide alle ideene og innspillene vi har fått fra både sjøfolk og landansatte, sier hun og legger til at det for ledelsen er svært viktig at alle ansatte får sjansen til å bidra, sier Torstad.

– Alle ansatte skal involveres og få mulighet til å si hva som er viktig for dem. Dette gjelder både arbeidsmiljø, og hvordan vi blir sett og opplevd utenfra. Ansattes synspunkter vil alltid være det viktigste for oss. Det er teamwork i praksis, avslutter Torstad.

TEAMWORK: Magne Edvardsen (fagansvarlig fiskepakke) og Børge Lorentzsen (nybyggansvarlig) på FRØYs lokasjon i Dønna i forbindelse med et annet prosjekt tidligere. Foto: LYKT Foto & Film.

Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

Etter initiativ fra ledergruppen er det igangsatt et arbeid der vi jobber med tema rus og psykisk helse. FRØY har allerede en ruspolitikk, men denne skal nå revideres og bearbeides. I tillegg ønsker man økt fokus rundt psykisk helse.

– Vi er en organisasjon som bryr oss om hverandre, forteller Tove Torstad, konsernleder HR administrasjon. Hun legger vekt på at medarbeiderne skal være trygge på at de til enhver til skal kunne fortelle om sine utfordringer, og at vi som organisasjon skal være profesjonell og gi bistand hvis det er behov for det.

– Frøykulturen skal ha fokus på åpenhet og at vi skal være inkluderende og rause. Er det noen som sliter så skal de alltid få tilbud om hjelp. Vi jobber med dette kontinuerlig og tar det på alvor. Her skal det være en kultur for å snakke med hverandre. Det skal ikke være flaut å si  fra om at det er vanskelig i hverdagen. Hvis vi lager et godt grunnlag, står vi bedre rustet til å fange opp utfordringene hvis noen sliter i framtiden, forteller Torstad, og legger til at de også ser på hvordan selskapet kan bidra i lokalsamfunnet, for å legge til rette for at ansatte har gode fritidstilbud der de bor.

Arbeidsgruppa er nå i en fase hvor vi henter kunnskap og innspill fra eksterne fagfolk i det videre arbeidet, og de konkrete resultatene vil bli presentert for alle ansatte i høst.


FRØY tjente 84 millioner i januar - mars

Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella på Oslo Børs til ære for FRØY ved børsnoteringen i mars. Foto: Oslo Børs
Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella på Oslo Børs til ære for FRØY ved børsnoteringen i mars. Foto: Oslo Børs

FRØY tjente 84 millioner i januar – mars

FRØY ASA fikk et driftsresultat på 84 millioner kroner i første kvartal 2021.

Kvartalstallene ble for første gang presentert gjennom en børsmeldt kvartalsrapport, og viser at den samlede omsetning i selskapet var 356 millioner kroner i årets tre første måneder.

Resultatene i første kvartal er et resultat av normale sesongsvingninger med relativt lav aktivitet i vintermånedene. Aktiviteten i brønnbåt- og servicesegmentene øker i takt med stigende sjøtemperaturer og at lakseoppdretterne starter forberedelsene til nye smoltutsett.

FRØY ASA ble notert på Oslo Børs 29. mars i år. Ved utgangen av 1. kvartal har konsernet 3.865 aksjonærer. 120 av disse er egne medarbeidere som har rett til utbytte basert på de økonomiske resultatene vi oppnår gjennom året.

Siden fusjonen mellom FRØY og NTS skjedde i 2. kvartal 2020, er de økonomiske tallene for 1. kvartal ikke direkte sammenlignbare. I 1. kvartal i fjor rapporterte NTS ASA om en samlet omsetning på 134 millioner kroner for virksomhetsområdene brønnbåt og sjøfrakt, med et resultat på 30 millioner kroner.


Naviaq betyr digitalisering i FRØY

Naviaq betyr digitalisering i FRØY

Gjennom våren har medarbeidere på mindre servicebåt i FRØY blitt kjent med et nytt IT-system fra Naviaq, som nå rulles ut. Dette er en viktig del av digitaliseringen av arbeidsoperasjoner i hele organisasjonen.

Det er et omfattende og nitidig arbeid å få rullet ut hele systemet til organisasjonen. Arbeidet startet i region midt like før påske, i region vest i slutten av april og i mai til region nord.

Hele systemet forutsetter at mange må jobbe på andre måter enn før. Fordelen som vil komme etter hvert vil bli at arbeidsmetode og arbeidsverktøyet vil bli lik for alle både på båt og land.

Dette er et helhetlig system som betyr at alle kunder får den samme dokumentasjon/ rapporter uansett hvilken båt fra FRØY som leverer tjenestene på tvers av regioner. Dette vil bli et løft kvalitetsmessig på sluttproduktet vi leverer til kundene. Vi vet at dokumentasjon til kundene blir stadig viktigere og da er det fint at vi har gode systemer for å kunne gi nødvendig dokumentasjon.

Anders Gåsø ser fram til at Naviaq blir tatt i bruk i organisasjonen.
Anders Gåsø ser fram til at Naviaq blir tatt i bruk i organisasjonen.

Naviaq bidrar til å automatisere og digitalisere arbeidsoppgaver som tidligere ble gjort manuelt, ved at man både kan integrere ordreplanlegging, dokumentasjon, timeregistrering, internkontroll og fakturering i det samme systemet. I tillegg skal man også få på plass en egen HR-modul etter hvert.

Gjennom dette systemet vil FRØY sitte på mye verdifull dokumentasjon og data som gjør at vi kan bli enda bedre til å utføre oppdragene for våre kunder. Det innebærer at man på en lettere måte vil få ut kunnskap fra alle de jobbene vi utfører.

– Vi tror dette vil forenkle og automatisere det meste av informasjonsflyten vi håndterer. Mannskapet kan da bruke maksimalt av sin oppmerksomhet mot jobben ute hos våre kunder, forteller Anders Gåsø.

Prosjektgruppen understreker at alle må ha litt tålmodighet i utrullingen fordi det er svært mange som skal lære seg nye arbeidsmåter i løpet av ganske kort tid.


NTS-eid oppdrettsselskap nær dobler produksjonsvolumet etter fusjon

NTS-eid oppdrettsselskap nær dobler produksjonsvolumet etter fusjon

Største eier i FRØY, det integrerte havbrukskonsernet NTS ASA, har inngått avtale om fusjon av oppdrettsselskapene Midt-Norsk Havbruk og SalmoNor. Begge selskapene lokalisert i Nærøysund. Fusjonen vil gi en ny, stor og robust oppdrettsaktør på Namdalskysten med et samlet slaktevolum i 2021 på ca. 37 000 tonn, nær en dobling av dagens produksjonsvolum.

Midt-Norsk Havbruk signerte nettopp brønnbåtavtale med Frøy Brønnbåt, som trår i kraft fra høsten 2021. Båten «MS Åsværfjord», som er under bygging av HAV (Havyard), er en del av denne avtalen.

Det fusjonerte selskapet skal hete SalmoNor. Den inngåtte fusjonsavtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet og det er forventet at transaksjonen kan gjennomføres innen utløpet av tredje kvartal 2021.


Nye båter

Nye båter

Notvaskesesongen er godt i gang, og driftskoordinator Stig Ulvnes melder om spennende og hektiske arbeidsdager. Han forteller at flere nye båter er i kjømda. Først ute er «Frøy Nordkapp» som rulles ut i disse dager. «Frøy Nordkapp» er en notvaskebåt som skal gå med dobbelt stealth-system. I første omgang blir båten satt inn til Lerøy, men fra nyttår skal den, som navnet tilsier, ha base i Finnmark. Her skal båten gjøre oppdrag for både NRS og Salmar.

– «Frøy Nordkapp» er en stødig båt som tåler mye vær, til tross for at den er kun 15 meter. Etter planen skal båten være ute på oppdrag kontinuerlig. Den er også godkjent for slep, sier Ulvnes.

– Ellers kommer en gammel kjenning tilbake i drift. «Frøylys» som sank til kai på Hasvåg, er nå fullstendig renovert, bygd om til dobbelt system og kjøpt tilbake. Den ligger for tiden hos Kystteknikk Yards og vil operere med base fra Frøya, legger han til.

Ulvnes gleder seg også til at båten «Frøy Loke» blir operativ. Den skal etter planen leveres i november. Dette blir den største vaskebåten noensinne, 14,90 meter lang og 11,60 meter bred. Båten leveres av Kystteknikk Yards.

Andre servicebåter som kommer i løpet av året, er Frøydis (hurtiggående dykkerbåt), Frøy Senja, Frøybrand og Frøy Bas.

I brønnbåtsegmentet er det også flere nye båter på gang. «Kristiansund» leveres fra verftet Havyard Leirvik i slutten av juni, og skal på prøvetur allerede kommende uke. Denne båten går rett inn på kontrakt med Lerøy Midt.

«Gåsø Høvding» leveres fra verft i Tyrkia månedskifte august/ september. Etter seilas hjem til Norge går fartøyet rett i drift for Lerøy Midt.

Tidligere omtalte «Åsværfjord» har leveringsdato 15. oktober, og skal som nevnt inn på kontrakt for Midt-Norsk Havbruk (SalmoNor)


Ny telefonavtale

Ny telefonavtale

Gjennom NTS har FRØY fått ny og bedre avtale med Telenor. Det vil si at vi får bedre priser og datapakker enn det vi har hatt tidligere. Den nye avtalen gjelder både mobilabonnement og mobile bredbånd.

Alle mobiltelefoner er allerede flyttet over på den nye avtalen. Standard abonnementet har fri tale og SMS i EU og 35 GB data inkludert. Om det er noen som har større eller andre behov kan de ta kontakt med IT-konsulent Vegard Sandneseng i NTS ASA. Dette må være begrunnet og godkjent via nærmeste leder på forhånd. Med appen «Mitt Telenor» kan man sjekke forbruk og status på sitt eget abonnement.

I disse dager blir alle fartøy kontaktet og tilsendt nye sim-kort. Innen utgangen av juni skal det mobile bredbåndet om bord i omtrent 70 fartøy være oppgradert.

Vegard kan kontaktes på e-post vegard.sandneseng@ntsasa.no eller på mobil 400 28 771 hvis det haster.