Frøysprint

– Dette gir kundene våre trygghet

Frøysprint

– Dette gir kundene våre trygghet

Aquastructures har sertifisert FRØY som en organisasjon som utfører utlegging av fortøyning for flytende akvakulturanlegg og reparasjon av not i sjø. – Dette bekrefter at våre rutiner og prosedyrer er i henhold til gjeldende forskrifter og standarder, forteller Linn Holmen.

– Sikkerhet, kvalitet og gode rutiner er overordnet alt vi gjør, og har vært vårt fokus i alle år. Derfor er det viktig for oss at vi nå har fått det formelle i orden også, sier Holmen, som er Konsernleder Kvalitet hos FRØY.

Trygghet for kundene

Hun legger til at det er økt fokus blant kundene at leverandører etterlever bransjekrav og standarder, og de etterspør ofte denne bekreftelsen fra en akkreditert tredjepart.

Etter en god sertifiseringsprosess med Aquastructures vil alle fartøy i selskapet som jobber med utlegg av fortøyning eller med reparasjon av not i sjø bli inspisert i løpet av en femårsperiode.

– Kundene våre skal være trygge på at de får samme kvalitet hver gang og fra alle servicefartøy, forteller Holmen som er glad for å ha fått på plass samarbeidet med Aquastructures.

Godt i gang

Aquastructures er allerede i gang med jobben og i mars ble det gjennomført en to-dagers digital revisjon, i tillegg ble de to første båtene revidert.

– Vi har allerede fått gjennomført et koronatilpasset besøk på servicefartøyene «Frøysprint» og «Frøy Valkyrien», forteller Kristin Gangstad, teknisk revisor hos Aquastructures.

FRØY har nå fått produktsertifiseringsbevis på at de har et kvalitetssystem som tilfredsstiller alle krav i henhold til relevante standardarder og forskrifter, som «Sertifiseringsordning for utlegger av fortøyning» som viser til krav i NYTEK-forskriften og NS 9415:2009, og «Sertifiseringsordning for midlertidig reparasjon av not i sjø».


Frøygutt

Rekordavtale for FRØY

Frøygutt

Rekordavtale for FRØY

FRØY signerte i dag en fireårig rammeavtale for å rense nøter og nett til en ledende lakseoppdretter i Norge. Kontrakten har en estimert verdi på 250-300 millioner kroner over perioden på fire år. Verdien på kontrakten avhenger av hvor mange rengjøringer FRØY vil gjøre, som igjen avhenger av blant annet groe, temperatur og endringer i antall merder hos oppdragsgiver.

– Avtalen er en sterk tillitserklæring fra en av våre langsiktige kunder. Den inkluderer både en utvidelse av en eksisterende rammeavtale, samt en utvidelse som har økt geografisk omfang. Denne kontrakten gir oss et solid grunnlag for videre vekst, forteller administrerende direktør Helge Gåsø.

Dette er den største kontrakten FRØY har inngått hva gjelder både volum, verdi og kontraktslengde.


Forskerfabrikken

Vil få barna til å velge forskning

Forskerfabrikken

Vil få barna til å velge forskning

Barns engasjement for ren sjø og natur har aldri vært større. Derfor er vi i FRØY stolte av å samarbeide med Forskerfabrikken om satsingen «Sommerlab».

Til sommeren kommer Forskerfabrikken tilbake til Frøya for å vise unge frøyværinger hvor gøy vitenskap kan være – og kanskje påvirke fremtidige yrkesvalg. «Sommerlab» arrangeres i samarbeid med Newton Marinrom og er støttet av Måsøval Fiskeoppdrett og FRØY. Et samarbeid Forskerfabrikken setter stor pris på.

– Det er fantastisk når vi får lokalt næringsliv med på laget. Det betyr at vi kan senke deltakeravgiften, slik at enda flere familier får glede av tilbudet. Slike samarbeid er viktig for å nå ut til barna i lokalsamfunnet med et morsomt og lærerikt sommertilbud, forteller Ida Helene Randa Johansen, som kommunikasjonsansavarlig i Forskerfabrikken.

Fokus på miljø, bærekraft og teknologi

«Sommerlab» er et populært fem-dagers forskerkurs for elever som skal begynne på 5. – 7. trinn til høsten. På kurset lærer barna om naturvitenskapens spennende verden. De får utføre eksperimenter med ekte forskerutstyr og bruke kreativiteten til å løse morsomme oppgaver. Deltakerne får teste teori ut i praksis ved å forske og ha morsom fysisk aktivitet ute og inne hver dag.

I år fokuserer innholdet på miljø, bærekraft og teknologi. Barna skal utforske elektriske kretser, kjemiske reaksjoner og fornybar energi som gass og solceller. Det blir kule eksperimenter, samarbeid og kodeknekking. Barna skal blant annet få bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann og bygge elektriske maskiner av resirkulert emballasje. Gjennom spennende aktiviteter ønsker vi å vise barna hvordan naturvitenskap kan skape gode løsninger for fremtiden.

Energimysteriet

Kan vann eksplodere, og trenger man egentlig en fryser for å lage iskrem? Energi får ting til å bevege seg og endre temperatur, men hva er energi? Gjennom kule eksperimenter skal barna forske på energi, og sammen skal de løse «Energimysteriet».

I løpet av uka skal barna løse et mysterium. Dette mysteriet er faktisk så hemmelig at vi ikke ønsker å avsløre noe før kursstart. Alt vi kan si er at barna blir nødt til å knekke koder, samarbeide, lete etter skjulte spor og finne fram sin indre detektiv for å løse saken.


Børsen Frøy

FRØY-aksjen stiger etter børsnotering

Børsen Frøy

Børsdirektør Øivind Amundsen ringte i bjella på Oslo Børs til ære for FRØY. Foto: Oslo Børs

FRØY-aksjen stiger etter børsnotering

Mandag 29. mars klokka 09.00 ble det for første gang mulig å handle aksjer i FRØY ASA på Oslo Børs. Siden børsnotering på 61 kroner, har aksjen steget til 66 kroner.

Siden det ble kjent at FRØY går på børs, har det vært en stor interesse for å kjøpe aksjer. Selskapet har hentet én milliard i ny egenkapital gjennom emisjon, og mandag 29. mars ble FRØY børsnotert.

Stor interesse

– Dette er et viktig steg for å legge til rette for videre vekst og muligheter. Det gir oss arbeidsro fremover, sier en fornøyd Helge Gåsø, administrerende direktør i FRØY. Han er spesielt glad for at mange ansatte og folk langs kysten har kjøpt aksjer i selskapet.

– Det er veldig positivt at de som kjenner oss har satset sine sparepenger på oss. Det er tydelig at kystfolket følger med på oss. Det er en stor tillitserklæring, sier Gåsø.

I tillegg har ansatte og tillitsvalgte i selskapet kjøpt aksjer for flere titalls millioner, noe som gleder Gåsø.

– Det styrker både tilhørigheten og fellesskapet.

Klar for videre vekst

Bakgrunnen for børsnoteringen er å legge til rette for ytterligere vekst og en internasjonal satsing – slik at FRØY fortsatt vil være en premissgiver for bærekraftig og lønnsom vekst i en av Norges viktigste kjerneindustrier.

– I løpet av de siste 20 årene har FRØY utviklet seg til å bli en markedsledende tjenesteleverandør til havbruksnæringa. Fremover ser vi flere veier for fortsatt vekst for FRØY, og mener at børsnoteringen av selskapet er det naturlige steget for å muliggjøre neste fase av selskapets utvikling, sier Gåsø.

– De ansatte er vår fremste ressurs

FRØY har i dag har omtrent 670 ansatte fordelt på 13 lokasjoner langs Norges kyst – fra Haugesund i sør til Storslett i nord. Lokal tilstedeværelse og nærhet til kundene sørger for at FRØY for mange er den foretrukne leverandøren av akvaservicetjenester, og majoriteten av de kjente oppdretterne er på kundelisten vår. Teamwork til sjøs vil fortsatt være nøkkelen til suksess.

– Vi ser fortsatt sterk etterspørsel av våre tjenester, og ser frem til å fortsette vårt harde arbeid for å møte behovene til våre kunder. Med støtte fra NTS som en langsiktig eier og dyktige ansatte, er jeg trygg på at vi vil fortsette å være den foretrukne samarbeidspartner i en raskt voksende havbruksnæring, avslutter Gåsø.


Nybåt Frøy

Enova gir klimastøtte til ny båt fra FRØY

Nybåt Frøy

Enova gir klimastøtte til ny båt fra FRØY

– Vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp er bra for både oss og kunden, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør Brønnbåt i FRØY.

Like før jul ble det kjent at FRØY-rederiet Norsk Fisketransport har inngått en femårig timecharter-avtale (TC) med Cermaq Norway på en 6000 m3 brønnbåt. Nå er det klart at båten skal bygges på det tyrkiske verftet Sefine, hvor flere av FRØYs brønnbåter – deriblant verdens største, Gåsø Høvding – ferdigstilles.

Byggeprosessen har såvidt kommet i gang, og man har avtalt levering i andre kvartal av 2023. Investeringen vil bli finansiert med konsernets egen kontantbeholdning og banklån, og understøtter FRØY som verdens ledende totalleverandør av fartøytjenester til havbruksnæringen. I tillegg har Enova gitt støtte til byggingen.

Grønn pakke

Rederiet viderefører sitt mangeårige teknologisamarbeid med HAV Group gjennom båtdesignet HAV 588L. Det betyr blant annet at båten utrustes med runde fisketanker.

Båten bygges dessuten som et hybridfartøy, og får samtidig montert en omfattende grønn pakke

  • DC-anlegg
  • Heat recovery
  • prod spillvarme
  • Stor landstrømpakke
  • Batteripakke

Dette gir en drivstoffreduksjon på minimum 15 prosent, noe som kommer kunden til gode både økonomisk og bærekraftig.

– Vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp, er en vinn-vinn-situasjon både for oss og kunden. Nå leverer vi en båt som er bærekraftig både økonomisk og i et klimaperspektiv, forteller Oddleif Wigdahl, driftsdirektør Brønnbåt i FRØY.

Flere båter i kjømda

FRØY har ytterligere to 3200 m3 brønnbåter under bygging ved Havyard Ship Technology AS, i tillegg til at rederiet sommeren 2021 vil få overlevert den nevnte brønnbåten Gåsø Høvding på 7500 m3. FRØY har også kontrahert en 4500 m3 brønnbåt med forventet overlevering sommeren 2022.