Frøy Fenris

FRØY legger ny notvaskebåt til sitt svært offensivt nybyggprogram

Frøy Fenris

FRØY legger ny notvaskebåt til sitt svært offensivt nybyggprogram

Skal vaske 14.000 oppdrettsnøter i 2021
– legger inn bestilling på enda en nybåt

FRØY oppjusterer notvaskevolumet for 2021 og signerer kontrakt med Kystteknikk på ny notvaskebåt. Verdens største akvaserviceselskap har nå totalt 13 fartøyer under bygging.

Serviceavdelingen i FRØY har i løpet kort tid signert tre langtidskontrakter innen notvasking og service. FRØY øker dermed notvaskevolumet til rundt 14.000 nøter i 2021. Halvparten av volumet er i Midt-Norge, om lag 4.000 i region nord og 3.000 i region vest.

Bestiller båt fra Kystteknikk

På bakgrunn av det økte notvaskevolum har Frøy Vest signert kontrakt med Kystteknikk AS på ny notvaskebåt (15×11,6 meter), som skal leveres i mars neste år. Båten er beregnet for et mannskap på fire, og får en betydelig batteripakke, dobbelt spylesystem og krankapasitet på 65 Tm. Båten vil først og fremst operere for eksisterende og nye kunder på Nordvest- og Sørvestlandet.

– Denne batterihybridbåten blir en av de mest effektive og miljøvennlige notvask- og servicebåtene, og vil sette er ny standard for denne type operasjoner i havbruk. En betydelig batteripakke vil føre til at en del av operasjonen kan utføres på ren strøm. FRØY er en ledende aktør innenfor det grønne skiftet, og vil bidra til at våre kunder får et lavest mulig miljøavtrykk, sier områdeleder Joar Gjerde.

Salg- og markedsansvarlig i FRØY, Andreas Krogstad, sier at kundenes krav til miljø, sikkerhet og effektivitet i operasjon står sentralt for konsernets utvikling av nye fartøy og teknologi.

– Vi jobber med produktutvikling i tett samarbeid med våre leverandører og har alle typer moderne notvaskeroboter i vår verktøykasse.

– Stadig flere kunder etterspør nå også andre tjenester i forbindelse med notvask. Vask av leppefiskskjul, rammetau, luseskjørt og utvendig vask av notposer er oppdrag vi oftere blir forespurt om. FRØY vasket de første nøtene tilbake i 2006. Mye har skjedd siden den gang og fram til i dag hvor frittflyvende spyleroboter med avansert ROV-teknologi er blitt den nye bransjestandarden, slår Krogstad fast.

13 båter under bygging

FRØY har en flåte på over 70 fartøyer som omfatter brønnbåter, ulike servicebåter og fraktebåter. Med signeringen av den siste nybyggavtalen med Kystteknikk, har FRØY totalt åtte servicefartøyer på sitt nybyggprogram, som også rommer fem brønnbåter.

– FRØY er verdens største akvaserviceselskap, med nærmere 700 dyktige fagfolk. For oss og våre kunder er det viktig at vi har en moderne flåte. Nybyggprogrammet tilsvarer nærmere 20 prosent vekst i dagens flåte, og styrker vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY.

FRØY har fem brønnbåter under bygging. Fire av disse leveres i år. 3.200 kubikkeren REISA ble overlevert tidligere i januar. Den 83,2 meter lange og 30,9 meter brede GÅSØ HØVDING nå er sjøsatt i Tyrkia. I desember ble det kjent at FRØY inngår brønnbåtkontrakt med Cermaq Norway. Det er foreløpig ikke signert kontrakt på byggingen av denne, som får en lastekapasitet på 6.000 m3.

Nybygg Moen Marine
Frøys nye hurtiggående båt
Frøy Junior

FRØY byggeprogram servicebåt

Levering

Båt
Verft

Februar 2021

20x10,6 m enkeltskrogs servicebåt. Batterihybrid.
Sletta Verft

April 2021

15x7,5 m enkeltskrogs notvaskebåt.

Moen Marin

August 2021

15x11 m dykker- og servicekatamaran.

Sletta Verft

September 2021

15x11,6 m hybrid katamaran med dobbelt vaskesystem.

Kystteknikk Yards

Oktober 2012

15x12 m hyrid katamaran.

Sletta Verft

November 2021

15x5 m hurtiggående dykkerfartøy. Nullutslipp i dykkeroperasjon.

Skarsvåg Boats

November 2021

16x11 m katamaran.

Sletta Verft

Mars 2022

15x11,6 m hybrid katamaran, dobbelt vaskesystem.

Kystteknikk Yards


Havtrans

Fem nye brønnbåter under bygging

Havtrans

Fem nye brønnbåter under bygging

FRØY har fem brønnbåter under bygging. Fire av disse ferdigstilles i 2021.

3.200 kubikkeren REISA ble overlevert tidligere i januar. REISAs to nye søsterskip overleveres henholdsvis i 2. og 3. kvartal. GÅSØ HØVDING som nå ferdigstilles i Tyrkia, overleveres i sommer. En femte kontrahert brønnbåt leveres i 2022. FRØY har i tillegg åtte servicefartøyer på sitt nybyggprogram.

– FRØY er verdens største akvaserviceselskap, med nærmere 700 dyktige fagfolk. For oss og våre kunder er det viktig at vi har en moderne flåte. Nybyggprogrammet tilsvarer nærmere 20 prosent vekst i dagens flåte, og styrker vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY.

To nye brønnbåtavtaler

Frøy Rederi og Måsøval har inngått en leiekontrakt på brønnbåten HAVTRANS. Samarbeidsavtalen innbefatter at Måsøval leier 3.200 kubikkeren i tre år fra 1. september 2021 og i 3 år. Partene skal samarbeide om driften. Administrerende direktør Helge Gåsø i FRØY er meget fornøyd med at Måsøval er kommet tilbake for et slikt samarbeide. Harry Osvald Hansen fra Måsøval ser også frem til samarbeidet for å få økt kapasiteten, ikke minst innenfor lusehåndtering.

Samtidig har Norsk Fisketransport signert en åtteårsavtale med opsjon med namdalsoppdretteren Midt-Norsk Havbruk på en 3.200 m3 med sylindriske fisketanker. Brønnbåten ÅSVÆRFJORD ferdigstilles ved New Havyard Ship Technology nå, og overleveres i september.

Sikrer kapasiteten

– Vi er glade for at vi nå sikrer oss nødvendig brønnbåtkapasitet. Vi har jobbet med Norsk Fisketransport over lang tid, og har gode erfaringer med både fartøy og mannskap. I en situasjon der behovene endrer seg raskt, har det vært viktig for oss å sikre en brønnbåtleverandør som er tett på oss og som kan løse utfordringer raskt og effektivt, sier daglig leder Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk.

I desember ble det kjent at FRØY inngår ny brønnbåtkontrakt med Cermaq Norway. Det er foreløpig ikke signert kontrakt på byggingen av denne, som får en lastekapasitet på 6.000 m3.

 


Gåsø Høvding under bygging

Her er GÅSØ HØVDING på sjøen

Gåsø Høvding under bygging

Her er GÅSØ HØVDING på sjøen

Den nyskapende brønnbåten GÅSØ HØVDING er sjøsatt ved Sefine Shipyard i Tyrkia.

Den nye brønnbåten er 83,2 meter lang og hele 30,9 meter bred. Det fysiske formatet er nytt og innovativt i brønnbåtnæringen.

– Det finnes i dag ikke brønnbåter å sammenligne med. GÅSØ HØVDING tar brønnbåtnæringen enda et steg framover, sier driftsdirektør brønnbåt Oddleif Wigdahl i FRØY.

«Høvdingen» sjøsatt

Møre Maritime står bak designet av båten, mens Cflow leverer fiskepakken. De har samarbeidet tett med FRØY om det innovative brønnbåtprosjektet over lang tid.

– Kunden vår hadde behov en stor båt. Vi jobbet med flere ulike alternativer, men landet til slutt på denne. Design og fleksibilitet er slik kunden vår ønsker det, forteller prosjektleder Einride Wingan i FRØY.

I alt går seks FRØY-ansatte i skift på Sefine Shipyard i Tyrkia, hvor stålkuttingen til nybygget startet for ett år siden. Denne uka ble sjøsettingen av GÅSØ HØVDING gjennomført som en udramatisk «floatoff».

– Det er en god følelse å endelig få «Høvdingen» på sjøen, sier Wingan.

Godt samarbeid

– Samarbeidet med verft og underleverandører har vært god. I slike prosjekter møter en alltid på noen utfordringer, men de har ikke vært verre enn at de er blitt løst underveis. Nå er vi inne i utrustingsperioden. Det er mye som skal på plass, og det blir en hektisk periode framover, legger Wingan til.

GÅSØ HØVDING har et samlet brønnvolum på 7.500 kubikkmeter. GÅSØ HØVDING utrustes med undertrykkssortering og uttak av alle typer rensefisk, ferskvannsbehandling med gjenbruk, 12-linjers hydrolicer og et avansert og automatisert hygienesystem.

– FRØY er en krevende kunde, men vi har gode samarbeidspartnere både innenlands og i utlandet. Disse, og spesielt Møre Maritime og Cflow, har bidratt til å realisere dette prosjektet. Jeg vil også trekke fram at FRØYs medarbeidere har gjort en strålende jobb det siste året, til tross for de utfordringene pandemien har gitt med tanke på pendlingen mellom Norge og Tyrkia, sier Wingan.

Gåsø Høvding under bygging
Gåsø Høvding under bygging

Ledergruppe

HR Administrasjon

HR Administrasjon

FRØY er fordelt på 13 forskjellige lokasjoner i Norge. Organisasjonskartet er på plass. Arbeidet med en ny, felles bedriftskultur er såvidt startet.

Konsernleder HR Administrasjon

Tove Torstad (995 14 563)

Arbeidssted: Rørvik

Tove Torstad (51) kommer fra stillingen som leder av NTS Management. I den nye organisasjonen blir hun Konsernleder HR Administrasjon. Det betyr blant annet personalansvar for alle landansatte (ca. 80 personer).

Tove bor på Ottersøy med samboer og hun har to voksne barn. Hun har 14 års erfaring fra maritim virksomhet i NTS og tidligere i Eidshaug Rederi. Før det jobbet hun i kommunal sektor i Nærøy kommune, både med kultur og barnevern.

– Den første store oppgaven i den nye jobben vil være å ha ansvaret for kulturprosesser rundt organisasjonsutvikling, bedriftskultur og kompetanse. Det har jeg startet på som en del av den interne kulturkomiteen sammen med Anders Gåsø og Andreas Krogstad.

Tove Anita Torstad

– Vi har nå fått hele organisasjonskartet på plass og har så vidt startet arbeidet med å skape grobunn for en ny, felles bedriftskultur for alle FRØY-medarbeiderne, sier Tove Torstad.

Hun er opptatt av hvor viktig det er at alle fra dag en er med på å bidra til å skape en felles kultur. Medarbeiderne må bli kjent med hverandre, bli trygge på hverandre.

– Så må vi ha stor grad av åpenhet, være løsningsorienterte og finne de gode samhandlingsformene mellom de forskjellige deler av virksomheten. Vi er fordelt på 13 forskjellige lokasjoner i Norge og det i seg selv er en utfordring når man skal skape et godt fellesskap. Selv om pandemien setter noen begrensninger for å få til felles arrangementer nå, så planlegger vi for å få til flere treffpunkter når livet blir mer normalt enn det er nå, sier HR-lederen.

– Kulturbygging vil være en av mine viktigste arbeidsoppgaver på kort og mellomlang sikt. Alle må stille med et åpent sinn – alle har noe bra å bidra med. Vi kommer fra sterke bedriftskulturer, nå skal dette smeltes sammen i en større organisasjon og en felles kultur, sier hun.

Torstad understreker viktigheten av et nært og tett samarbeid med konsernleder maritim bemanning, Knut Storø, som vil ha ansvar for medarbeiderne som er på sjøen.

– For hele organisasjonen er det spesielt at vi har de fleste av de ansatte på sjøen – de jobber 24/7 og i friperioder er de helt av jobben. Det er en annen måte å tenke på. Knut har ansvaret for maritim bemanning, men vi trenger et tett samarbeid for at vi sammen kan bidra til et godt fellesskap.

– Et av de viktigste områdene på litt lengre sikt vil være å legge opp til gode kompetanseplaner for hele organisasjonen. Det vil være en viktig del av min HR-ressurs. Dette vil gjelde både for medarbeidere og ledere. Vi har allerede snakket litt om å etablere vår egen FRØY-skole. Det er i alle fall noe å strekke seg etter, sier Tove Torstad.


Reisa ny båt levert til Frøy

3.200-kubikker overlevert fra Havyard

Reisa ny båt levert til Frøy

3.200-kubikker overlevert fra Havyard

En dag vi har ventet alt for lenge på

På overtid er brønnbåten REISA i dag overlevert til FRØY-rederiet Norsk Fisketransport.

I dag ble brønnbåten REISA overlevert fra Havyard til Norsk Fisketransport AS. Den nye brønnbåten er søsterskip til STEIGEN (byggeår 2017), NAMSOS (2015) og HAVTRANS (2014), er utrustet med sylindriske fiskebrønner og har en lastekapasitet på 3.200 kubikk.

– Dette er en gledens dag, og en dag vi har ventet alt for lenge på, sier Oddleif Wigdahl, driftsdirektør brønnbåt i FRØY.

REISA er designet med stor kapasitet for lukket og smittevennlig transport og har dobbelt system for avlusing med både ferskvannsbehandling og Hydrolicer-avlusning.

Utfordrende

Wigdahl innrømmer at byggingen av REISA har vært utfordrende. Etter planen skulle brønnbåten vært overlevert i juni i fjor. Men underveis har verftet slitt med både økonomiske utfordringer og periodevis nedstenging som følge av koronapandemien.

– Nå skal endelig REISA få gjøre det den er bygget for, sier Wigdahl.

REISA går rett inn i en langsiktig kontrakt med Lerøy Aurora.

Innen kort tid setter båten kurs mot kunden i nord. Et entusiastisk mannskap har vært til stede på verftet gjennom hele innspurten, og ser fram til å ta arbeidsjernet i bruk.

– Vi har gjennom flere år vært tett på utviklingen av dette brønnbåtdesignet sammen med Havyard, og REISA gir både oss og kunden trygghet for fleksible, effektive og skånsomme brønnbåttjenester i årene som kommer, sier nybyggansvarlig Børge Lorentzsen i FRØY.

FRØY utvider i løpet av 2021 sin samlede brønnbåtflåte med fire nybygg, deriblant 7.500-kubikkeren Gåsø Høvding som blir verdens største.

 

 


Silver Lake

Nå gjenoppstår FOLLA som fleksibel multipurpose fiskefôrbåt

Silver Lake

Klart at Silver Lake skifter eier, bygges om og endrer navn:

Nå gjenoppstår FOLLA som
fleksibel multipurpose fiskefôrbåt

FRØYs fraktebåtrederi investerer i unikt multipurpose fiskefôrbåt-konsept. Rederiet har signert kjøpekontrakt og flagger hjem reeferfartøyet Silver Lake, som får navnet FOLLA.

Kjøpsavtalen med rederiet Silver Sea AS ble gjennom nyttårshelgen ferdigforhandlet. Dermed skifter det 80 meter lange reeferfartøyet (kjøle- og fryseskip) Silver Lake nå eier. Partene ønsker ikke å kommentere avtalt kjøpesum.

Med kjøpet vil kystfolket få gjensyn med et kjent og kjært navn. Båten får nemlig navnet FOLLA, og blir oppkalt etter godsrutebåten som i fjor ble tatt ut av drift etter mange års trofast tjeneste for mange norske kystsamfunn.

Multipurpose fôrbåt

Nye FOLLA skal etter planen bygges om til en multipurpose fôrbåt. Det vil si at det skal monteres et moderne losseanlegg om bord, og vil dermed få samme fleksibilitet som sterkt ettertraktede Rotsund.

– Ombyggingen av Rotsund med et moderne, effektivt og skånsomt losseanlegg for fiskefôr har blitt veldig godt mottatt. Vårt profesjonelt bemannede multipurpose fraktekonsept er på rekordtid blitt svært ettertraktet, og vi har rett og slett behov for å øke kapasiteten, sier Bjarne Johannessen, driftsdirektør fraktebåt i FRØY.

Flagger hjem

Silver Lake er bygget på Sunnmøre i 2007 for Eimskip, som var det største rederiet på Island. Bergensrederiet Silver Sea AS tok i 2009 over driften av datidens verdens mest avanserte kjøl- og fryseskip.

Fartøyet har en samlet lastekapasitet på 2.500 tonn med kjøl- og frysekapasitet i alle lasterom. Silver Lake er også utstyrt med sideport og palleheiser, samt en 50 tonns tungløftkran. Fartøyet seiler i dag under færøysk flagg.

– Vi ønsker å bidra til å styrke de viktige marine og maritime næringene i Norge, og kommer til å flagge hjem fartøyet, sier Bjarne Johannessen.

Nøkkelinfo

Type: Kjøl- og fryseskip

Byggeår: 2007

Lengde: 79,99 meter

Bredde: 16,02 meter

Lastekapasitet: 2.500 tonn