Gullvimpel monteres

Frøyvarg ble kvartalets båt Q2

Kvartalets båt Q2 Frøy Gruppen

Et stolt mannskap holder frem beviset for Kvartalets Båt Q2. Bak fra venstre: Tom Christian Nygard, Arild Berg Helsø og Robin Askjemshalten. Foran fra venstre: Ole Martin Eide og André Voie. Ikke tilstede: Erki Sepp.

Tildeling av diplom Q2 kvartalets båt

Ingen negative kundetilbakemeldinger

Tilstede for overrekkelsen var daglig leder i Frøygruppen Eirin Ervik og Konsernleder Marked og Utvikling Anders Gåsø. Mannskapet fikk mye skryt av både Ervik og Gåsø idet de mottok diplom, gullvimpel og kake. Mannskapet har klart utmerket seg med godt renommé, ståpåvilje og ingen negative kundetilbakemeldinger andre kvartal.

– Det er dere som er Frøygruppen! Vi i administrasjonen er bare en ressurs og et verktøy for dere, fortalte Gåsø under overrekkelse

Gullvimpel til topps!

Andre Voie i skift to på Frøyvarg var rask med å løpe opp på styrhuset for å heise gullvimpelen.

 

Gullvimpel monteres

Derfor ble Frøyvarg kvartalets båt:

Frøyvarg vasker nøter med dobbelt Mantasystem hovedsakelig for Salmar. De har opparbeidet seg et godt renommé innen notvask og har ingen negative kundetilbakemeldinger i perioden. Mannskapet har meget lavt fravær, høy ståpåvilje og gjennomføringskraft. De leverer gode prestasjoner med nytt utstyr, har høy grad av oppetid på fartøy og generelt god økonomi. De utfører også mye annet arbeid innenfor rengjøring av lokaliteter, noe som fører til en fleksibel og anvendelig båt. Det er godt samarbeid mellom skiftene og ikke registrert noen spesielle HMS-hendelser.

Frøyvarg båt

Vurderingskriterier forankret i Frøykulturens syv postulater

Prestasjonene blir vurdert på bakgrunn av kriterier som er direkte forankret i Frøykulturens syv postulater. Driftskoordinatorene skal hvert kvartal nominere ett av sine fartøy, og begrunne nominasjonen i lys av kriteriene. Deretter vil de nominerte bli vurdert av en komite bestående av nøytrale personer i administrasjonen.

FRØY-kulturen er sammenfattet i syv postulater som definerer hvem vi er og hva vi står for. Postulatene er utarbeidet av mannskapet om bord på våre fartøy. Ved å etterleve disse skal vi i fellesskap tilrettelegge for trivsel, skape gode kunderelasjoner, fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser.


Dønnland NTS driftsresultat

Inntekter på 700 millioner i Q3

Dønnland NTS driftsresultat

Inntekter på 700 millioner i Q3

NTS ASA fikk et operasjonelt driftsresultat på 118 millioner kroner i 3. kvartal – 100 millioner bedre enn samme kvartal i fjor.

NTS ASA genererte 700 millioner kroner i samlede driftsinntekter i 3. kvartal 2020, mot 410 millioner i samme periode i fjor.

Det framgår av børsrapporten for 3. kvartal 2020. Kvartalspresentasjonen finner du her.

Det operasjonelle driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse endte på 211 millioner kroner, opp fra 56 millioner i samme periode i fjor.
Operasjonelt driftsresultat ble 118 millioner kroner mot 18 millioner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt for 3. kvartal 2020 endte på -74 millioner kroner, mot 2 millioner i 3. kvartal 2019.