Kvartalets båt feiring

Tor Viking ble kvartalets båt Q1

Tor Viking ble kvartalets båt Q1

Tor Viking ble Kvartalets båt i Frøygruppen for første kvartal i år. Tirsdag 16. juni var det en høytidelig kåring og overrekkelse av diplom i Gammel Fillan på Hitra. Mannskapet visste ingenting om overrekkelsen før de stod med diplom og gullvimpel i hånda. Tor Viking har utmerket seg over lang tid og leverte den beste prestasjonen i første kvartal 2020.

Champagneregn og kake

En stolt besettning, og ikke minst en stolt driftskoordinator Andreas Krogstad, feiret seieren med kakespising på brygga. Daglig leder Eirin Ervik Pedersen kastet glans over tilstelningen.

Erfarne mannskjap Frøy

Et erfarent og samkjørt mannskap

Det var mange gode prestasjoner og komiteen snevret etterhvert inn til de tre nominerte som skilte seg mest ut: Frøy Harvest, Tor Viking og Dykkerteam Måløy. Til slutt var det altså Tor Viking som leverte den beste prestasjonen av alle. Her er begrunnelsen:

Tor Viking er nominert til kvartalets båt grunnet stabil drift og gode resultater. Til tross for å være et av de eldste fartøy i flåten, med det minste og mest velbrukte utstyret, og en hard tjeneste med ringvasking i spotmarked som primæroppgave, har mannskapets oppfølging og drift av Tor Viking medført lave vedlikeholdskostnader og en solid bunnlinje. Lavt sykefravær og lite HMS-avvik er også noe som kjennetegner besetningen. Mannskapet jobber meget selvstendig, og evner å sy sammen flere oppdrag slik at en fortløpende og sammenhengende produksjon blir resultatet. Fokus på detaljer, og evnen til å ta ansvar for kundenes utfordringer medfører at mannskapet på Tor Viking har et meget godt rykte. Tor Viking er et skolebokeksempel på at det er mannskapet, og hva de gjør med sitt verktøy, som utgjør den store forskjellen.

“Det kalles kvartalets båt, men det er det mannskapet som utgjør båten”, forteller Andreas Krogstad, og legger til  at det også kunne ha vært kalt  “kvartalets mannskap”.

Gullvimpel til kvartalets båt i Frøy

Hard konkurranse i å bli den beste båten i Frøyflåten

Kvartalets båt er en kåring som ble introdusert for noen år siden i region midt, men som  av ulike årsaker ikke har vært gjennomført på en stund. Kvartalets båt er nå blitt relansert og alle fartøy er selvfølgelig kvalifisert. Med over 60 fartøy i Frøyflåten er det hvert kvartal en hard konkurranse. Alle kriteriene, foruten ett, går på holdninger, fokus og verdier i besetningen. Dette betyr at alle skal ha like gode forutsetninger for å kunne bli Kvartalets båt.

Diplom kvartalets båt

Vurderingskriterier forankret i Frøykulturens syv postulater

Prestasjonene blir vurdert på bakgrunn av kriterier som er direkte forankret i Frøykulturens syv postulater. Driftskoordinatorene skal hvert kvartal nominere ett av sine fartøy, og begrunne nominasjonen i lys av kriteriene. Deretter vil de nominerte bli vurdert av en komite bestående av nøytrale personer i administrasjonen.

FRØY-kulturen er sammenfattet i syv postulater som definerer hvem vi er og hva vi står for. Postulatene er utarbeidet av mannskapet om bord i våre fartøy. Ved å etterleve disse skal vi i fellesskap tilrettelegge for trivsel, skape gode kunderelasjoner, fremtidsrettede og trygge arbeidsplasser.

Tor Viking Frøy

Tor Viking er solgt

Diplomet må tas med videre til neste båt. Dette da Tor Viking nylig er solgt og blir levert til ny eier i begynnelsen av juli. Båten har vært til salgs hos Atlas Shipbrokers i en kort periode, og det er nå enighet om pris med en annen serviceaktør  som skal benytte båten til notvasking på Vestlandet. Normalt selger ikke Frøygruppen fartøy til konkurrenter, men i dette tilfellet er det gjort et unntak. “Vi fikk en grei pris, og det var ikke mange interessenter i markedet for en båt med så høyt timetall på hovedmotorene. Og ettersom kunden er en aktør som kun opererer et fartøy, vurderte vi det dithen at her måtte vi slutte en handel” forteller Andreas Krogstad.

Reidar Antonsen og Stig Ansnes ser frem til å overta kommandoen på båten Frøy Malin. Dog er det nok med blandede følelser. Stig har ført Tor Viking i en årrekke, men han kan ikke tukte Reidar som har vært ombord i elleve år. “Jeg tok over da båten var bare fire måneder gammel” forteller Reidar. Elleve år på samme servicefartøy er en prestasjon som savner sidestykke i havbruksnæringen.  Så at nyheten om salg av Tor Viking gav dagen et anstrøk av melankoli, kan man også godt forstå.


Gåsø Odin bygges på værft

Gåsø Odin

Frøygruppen starter bygging av sin syvende brønnbåt

Frøygruppen har bestilt bygging av sin syvende brønnbåt. Fartøyet vil få navnet «Gåsø Odin» og skal gå i charter for en norsk kunde når det settes i drift i første halvår 2022, forteller Einride Wingan i Frøygruppen. Han er for tiden ved verftet i Tyrkia der de følger opp byggeoppdragene for brønnbåtrederiet.t.

Gåsø Oding båttegning

Nybygget til Frøygruppen vil få navnet «Gåsø Odin» å få en kapasitet på 4.500 kubikkmeter. Fartøyet baserer seg på det velkjente designet som flere av de andre brønnbåtene i Frøygruppen har, og som er utarbeidet i samarbeid med Møre Maritime. Illustrasjon: Møre Maritime

Bygges på samme verft som verdens største

Også denne gangen bygger Frøygruppen det nye fartøyet ved Sefine Shipyard i Tyrkia. Samtidig som de nå kontraherer sin syvende brønnbåt er de i full gang med byggingen av verdens største brønnbåt «Gåsø Høvding» på hele 7.500 kubikkmeter.

–  Kuttingen av stål for vår nyeste båt kommer i gang i høst og etter planen skal «Gåsø Odin», på 4.500 kubikkmeter settes i drift i løpet av første halvår 2022, forteller Einride Wingan som i prosjektteamet for Frøygruppen.

Gåsø Odin bygges på værft

Byggeteamet til Frøygruppen er på plass ved skipsverftet i Tyrkia og følger opp de to nye fartøyene Frøygruppen har under produksjon her. Fra venstre; Håvard Volden, Øystein Pettersen, Arnold Steinvik og Einride Wingan er her foran brønnbåten «Frøy Høvding», der skroget settes sammen nå i høst. Skroget sjøsettes rundt årsskiftet.

I dag opererer selskapet med base på Frøya fem brønnbåter, og de to nye fartøyene som er under bygging vil komme i tillegg til dagens kapasitet. Den nyeste kontraheringen er basert på et båtdesign utarbeidet gjennom et langvarig samarbeid med Møre Maritime. Adm. Direktør i Møre Maritime Svein K. Waagbø er svært fornøyd med å levere nok et spesialtilpasset fartøy for Frøygruppen.

–  Vi har utviklet et godt samarbeid med rederiet gjennom flere år, og designet båter med fokus på optimal fiskevelferd og effektiv drift. Vi er svært fornøyde med at Frøygruppen er med på å utvikle dette samarbeidet videre, forteller Waagbø.

Nybygg med fokus på fiskevelferd

Rederiet har seks personer på skift som følger opp de to byggeprosjektene ved det tyrkiske verftet. For tiden er det fire av disse som er ved verftet. Einride Wingan forteller at framdriften på det som blir selskapets sjette brønnbåt, og verdens største – «Gåsø Høvding» – også går etter planen. Her vil skroget sjøsettes rundt årsskiftet ifølge Wingan.

Byggeteamet fra Frøygruppen  er i Tyrkia og følger opp framdriften. Her fra venstre; Einride Wingan, Øystein Pettersen, Arnold Steinvik og Håvard Volden.

Nyanskaffelsen «Gåsø Odin» blir rederiets syvende brønnbåt og får en lengde på 85,4 meter og en bredde på 20 meter. Til sammenligning vil Gåsø Høvding ha en lengde på 83,2 meter og en bredde på hele 30,9 meter.

I følge Wingan er fiskeutstyrspakken om bord basert på lukket teknologi som oppfyller alle dagens og framtidens krav til fiskevelferd, både når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Det vil bli undertrykkssortering med uttak av alle typer rensefisk, og rene og glatte flater i brønnene om bord slik at det blir en optimal jobb for det automatiske vaskeanlegget om bord.

–  Båten utstyres med det siste innen teknologi med tanke på skånsom transport av fisk og biosikkerhet for miljøet rundt oss, understreker Wingan. Båten kan klargjøres for hvilket som helst avlusningssystem og utstyres med blant annet DP-system, batterisystem for peakshaving og dieselelektrisk drift, ifølge Wingan.

Byggestart for det siste fartøyet, «Gåsø Odin» vil bli i løpet av høsten 2020 og overlevering av den ferdige brønnbåten er avtalt til første halvår 2020. I følge Wingan vil disse nybyggene komme i tillegg til dagens fem fartøyer og dermed øke kapasiteten til det frøyabaserte selskapet betraktelig når de settes i drift.


Sjøfartsminister på besøk hos Frøy

Gåsø Freyja fikk storfint ministerbesøk

Sjøfartsministeren på besøk hos Frøy

Gåsø Freyja fikk storfint ministerbesøk

Lenge har Frøy Rederi sine store skip hatt Kristiansund som liggekai. Nå kan vi endelig ønske skipene velkommen hjem til Siholmen på Frøya.

2. juni ble den nye liggekaia på Siholmen offisielt åpnet. I den forbindelse stilte både fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland opp for å markere begivenheten.

Dypvannskaia på 135 meter er etablert av Frøya kommune i samarbeid med Trondheim havn. Prosjektet begynte i slutten av mars 2019 og ble ferdigstilt 11. november 2019 med en samlet kapitalverdi på 66 millioner.

Dyptvanskai på Frøy

– Dette vitner om optimisme og fremtidstro

Distrikts- og digitaliseringsministeren Helleland skryter av Frøyasamfunnet i sin åpningstale.

– Det er veldig gledelig å få lov til å åpne et anlegg som dette. Det er knyttet til en infrastruktur og en næring som Norge skal satse voldsomt på i fremtiden. Det vitner om optimisme og fremtidstro – ikke bare for næringen, men også for at Frøya og regionen er stedet for optimisme og videre satsing på sysselsetting, verdiskaping og velferd, forteller Helleland.

Kommer til å bety mye i fremtiden

Distrikts- og digitaliseringsministeren takket alle som hadde vært med, for å få på plass dette anlegget. Hun avsluttet med å si at dette prosjektet er viktig for næringsutvikling og sjøtransport i dag, men ikke minst kommer det til å bety mye i tiden fremover.

: Helge Gåsø og Odd Emil Ingebrigtsen fant raskt tonen under åpningen av den nye dypvannskaia.

Skipene og mannskapet ønskes velkommen hjem

Frøy rederi sitt ønske om å få skipene og mannskapet hjem til Frøya har vært der lenge. Endelig ble det en realitet! Her kastet både lokale og nasjonale politikere glans over en minnerik åpning av den nye hjemmebasen til Frøy rederi på Siholmen.

– Nå trenger Norge flinke og handlekraftige folk. Det er det mange av langs kysten, smilte fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Han sparte ikke på kruttet og skrøt mye av satsningen til både næringsliv og Frøya kommune.

– Spennende å bli med ombord

Etter snorklippingen ble Ingebrigtsen og Helleland med opp på brua til Gåsø Freyja. Her var det en fantastisk utsikt over hele Sistranda og ut mot Frohavet. Begge ministerne takket for at de fikk lov til å komme ombord, og syntes det var morsomt å få bli med opp på brua i en så stor brønnbåt som Gåsø Freyja. Ministerne ble ikke mindre imponerte når Helge Gåsø fortalte om de to andre båtene som nå er under produksjon i Tyrkia.

– Den ene skal bli verdens største brønnbåt, og blir dobbelt så bred som denne, fortalte Helge Gåsø.

– Ingenting er bedre enn å bygge videre på det vi er flinke på

– Det er en ting kyst-Norge trenger, og det er folk som tør å investere og satse. Så all honnør og ære til dere som investerer i fremtiden. Ingenting er bedre enn å bygge videre på det vi er flinke på fra før av, sier Ingebrigtsen til Helge Gåsø, og roser han for pågangsmot.

Tilbake neste måned for omvisning

Det var planlagt omvisning på Gåsø Freyja, men på grunn av et strengt tidsskjema rakk de ikke det. Men fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen forteller at han gjerne blir med på omvisning neste måned når han skal tilbake til Frøya en tur.


Dykkertjenester Frøy Vest

Frøy Vest øker kapasiteten på dykkertjenester

Frøy Vest øker kapasiteten på dykkertjenester og har døgnbemannet beredskap

Frøy Vest har systematisk bygd opp kapasiteten med det fremste av utstyr og kompetanse innenfor inshore dykking det siste året. Med sine tre baser på vestlandet sørger de også for en døgnberedskap 24/7 i sine områder. Er det behov for dykkertjenester eller ROV-inspeksjoner sørger effektive spesialfartøy og erfarne dykkere for at jobben blir løst.

Dykkertjenester Frøy Vest

Selskapet Frøy Vest inngår i Frøygruppen, et av landets største service- og dykkerselskap langs hele norskekysten. I løpet av det siste året har selskapet Frøy Vest, som er spesialisert på undervannstjenester, investert i 3 nye fartøy, alle spesialbygde hos Hukkelberg Boats på Aukra. Her er det fokus på sikker og effektive undervannsoperasjoner.

I dag har selskapet faste baser på 3 ulike steder på vestlandet som har hver sin båt og døgnbemannet mannskap. De nye fartøyene er alle hurtiggående utryknings- og arbeidsbåter. Her er fartøyene bygd rundt det fremste og beste av dykketeknologi. Sammen med erfarne dykkere jobber de for det meste mot godt planlagte arbeidsoperasjoner undervanns som etterspørres hos ulike oppdragsgivere. I tillegg har de døgnberedskap og kan rykke ut på kort varsel ved uhell og akutte behov.

Lagt lista høyt

Selv om selskapet jobber under vann, kan vi si de har lagt lista høyt. Fartøyene er spesialtilpasset rundt dykkesystemene med fokus på optimal sikkerhet og effektivitet. Frøy Vest er godkjent og sertifisert av DnV for «underwater service» og etter Global G.A.P. standard og dette resertifiseres hvert år. Dette sørger for at kundene får god dokumentasjon og sikker håndtering av alle typer oppdrag.

Fartøyene er hurtiggående spesialbåter, fra Hukkelberg Boats, norges fremste leverandør av slike typer fartøy. Alle fartøy har stor kapasitet og muligheter for å kombinere bruk av både fjernstyrt undervannsfartøy (ROV) og dykkere under operasjonen. Dette gir stor fleksibilitet under oppdraget og ofte brukes ROV-fartøy i startfasen for å planlegge og få oversikt over oppdragets omfang. Deretter går dykkerne ned og sørger for at nødvendig arbeid blir utført med en gang etterpå, uten ventetid for oppdragsgiver.

Tre baser i vaktberedskap

Tre baser med vaktberedskap

I dag har Frøy Vest baser på 3 ulike steder langs vestlandet. Fra disse basene er det plassert ut fartøy og mannskap som betjener området fra Bergen til Molde.

Base Gulen: Opereres med fartøyet «Frøygard», levert i februar 2020. Båten har en lengde på 14,9 meter og bredde på 3,6 meter. Operasjonsområde er fra Florø til Bergen. Hastighet 30-40 knop. ROV, dykkermannskap på 4, beredskap 24/7.

Utfører ulike undervannsoperasjoner

Mannskapet om bord i de tre fartøyene har erfaring og kompetanse på de fleste undervannsoppdrag og beskriver selskapets nyinvesteringer som unike med tanke på sikkerhet og effektivitet. Her er det lagt vekt på stabilitet og full oversikt under alle oppdrag, og ressursene som er om bord gjør de i stand til å utføre en rekke krevende oppdrag.

  • Frøy Vest utfører oppdrag innenfor;
  • Dykker- og ROV-tjenester for havbruksnæringen
  • Skrog- og bunninspeksjoner på alle typer fartøy
  • Vasking og børsting av skrog og propeller
  • Ulike dykkeroppdrag for verft og skipsindustri
  • Anleggsdykking
  • Inspeksjon av ulike rør og sjøvannsledninger
  • Kai- og bryggearbeid
  • nspeksjoner og tjenester for kraftselskaper

Hovedfokuset er på godt planlagte jobber, men alle tre baser har døgnberedskap slik at de kan rykke ut på akutte behov. Dette kan være alt fra tau i propell eller tetting av oppdrettsnøter som krever rask innsats.