Dønnland NTS driftsresultat

Strategisk posisjonering for videre vekst

Dønnland NTS driftsresultat

Strategisk posisjonering for videre vekst

 

Styret i NTS ASA (NTS) har i dag besluttet å gjennomføre en strategisk gjennomgang av sine virksomheter innenfor brønnbåt, servicefartøy og sjøfrakt for å posisjonere selskapene for videre vekst.
NTS ASA er et integrert havbrukskonsern med operasjonelle datterselskaper innen oppdrett og service til havbruksnæringen. I mai 2020 ble den islandske oppdrettsvirksomheten, Ice Fish Farm, notert på Oslo Merkur med NTS ASA som hovedeier. Videre eier NTS ASA oppdrettsvirksomhet i Midt-Norge gjennom Midt-Norsk Havbruk og akvaservicevirksomhet gjennom Norsk Fisketransport, FrøyGruppen og NTS Shipping. NTS ASA er i tillegg største aksjonær i Norway Royal Salmon ASA.

Ledende på akvaservice

NTS er gjennom sin akvaservicevirksomhet en ledende leverandør av kritiske infrastrukturtjenester til havbruksnæringen i Norge. Selskapet har god geografisk diversifisering, et bredt servicetilbud, en moderne flåte med 17 brønnbåter, 64 servicefartøy og 4 skip innen sjøtransport og rundt 700 dedikerte og spesialiserte akvaservice-medarbeidere.

Ønsker å ta aktiv rolle

NTS ønsker å ta en aktiv rolle i å videreutvikle og realisere potensialet i den raskt voksende servicenæringen. Virksomheten opplever høy etterspørsel etter sine tjenester og ser betydelige vekstmuligheter fremover. I forbindelse med den strategiske gjennomgangen vil det vurderes å børsnotere virksomheten separat.
NTS vil oppdatere markedet med status på den strategiske gjennomgangen så fort denne er ferdigstilt. Danske Bank Corporate Finance er engasjert som finansiell rådgiver for NTS ASA.


Sveafjord Frøy

Dobler seilingene på kystruta Ålesund – Kirkenes

Sveafjord Frøy

Foto: Per Rydheim