Gå til innholdet

Ledige stilllinger

Frøygruppen består av flere selskap samlet under Gåsø Næringsutvikling AS. Vi har hovedkontor på Frøya, og opererer mange fartøy og sysselsetter ca. 425 årsverk. Primært er våre maritime tjenester rettet mot oppdrettsnæringen, hvor vi utfører alle typer service og transportoppdrag for oppdrettsnæringen.

Våre tjenester leveres i nært samarbeid med våre kunder. Gjennom måten vi utfører våre oppgaver på, skal vi bli en naturlig og foretrukken samarbeidspartner for oppdrettsnæringen. Vi jobber aktivt for å være ledende innenfor vårt felt.
Kompetente medarbeidere er vår viktigste ressurs.

På grunn av økt oppdragsmengde ønsker vi å styrke våre team med:

Skipper

Matros/maskinpasser

Kokekyndig lettmatros

ROV-ansvarlig

Driftsledere fortøyning/servicekatamaran

leftQuoteIcon
Vi vil tilrettelegge for trivsel
rightQuoteIcon
Tove Boneng - Mannskapssjef